OVERSIKT OVER TERMINLISTER 2012

01 ØSTFOLD

08 VESTFOLD

15 MØRE OG ROMSDAL

02 AKERSHUS

09 TELEMARK

16 SØR-TRØNDELAG

03 OSLO

10 AUST-AGDER

17 NORD-TRØNDELAG

04 GLÅMDAL

11 VEST-AGDER

18 NORDLAND

05 HEDMARK

12 ROGALAND

19 TROMS

06 OPPLAND

13 HORDALAND

20 FINNMARK

07 BUSKERUD

14 SOGN OG FJORDANE

 

For å se terminlisten eller resultatlister, klikk på den kretsen du ønsker.

Resultatlister som er innsendt, ligger linket opp til de aktuelle stevnenummer på listene for hver krets. Klikk på stevnenummeret og resultatlistene vil vises på din PC.

Det er noen stevner på listene til hver krets, som ikke har stevnenummer, dette er stevner som er oppført fordi de er aktuelle for kretsen pga. innlagt DM (distriktsmesterskap) eller andre opplegg som er felles for flere kretser.

Alle tekst merket med rød farge er etterapprobert, uthevet tekst med rød farge er korrigeringer. Blå tekst gjelder NMer og internasjonale stevner i Norge