OVERSIKT OVER TERMINLISTER 2013

01 ØSTFOLD 08 VESTFOLD 15 MØRE OG ROMSDAL
02 AKERSHUS 09 TELEMARK 16 SØR-TRØNDELAG
03 OSLO 10 AUST-AGDER 17 NORD-TRØNDELAG
04 GLÅMDAL 11 VEST-AGDER 18 NORDLAND
05 HEDMARK 12 ROGALAND 19 TROMS
06 OPPLAND 13 HORDALAND 20 FINNMARK
07 BUSKERUD 14 SOGN OG FJORDANE  

For å se terminlisten eller resultatlister, klikk på den kretsen du ønsker.

Resultatlister som er innsendt, ligger linket opp til de aktuelle stevnenummer på listene for hver krets. Klikk på stevnenummeret og resultatlistene vil vises på din PC.

Det er noen stevner på listene til hver krets, som ikke har stevnenummer, dette er stevner som er oppført fordi de er aktuelle for kretsen pga. innlagt DM (distriktsmesterskap) eller andre opplegg som er felles for flere kretser.

Alle tekst merket med rød farge er etterapprobert, uthevet tekst med rød farge er korrigeringer. Blå tekst gjelder NMer og internasjonale stevner i Norge.